Het weer in Eelde

weer 

paterswolsemeer-1

Uw foto's!

UPLOADING
PLEASE_WAIT
FILE_LABEL [ + ]

Vereniging van ligplaatshouders De Vuurtoren

logo-eigen

Welkom op de site van de Vereniging van ligplaatshouders rond het Paterswoldsemeer. 

 

De Vereniging staat open voor alle zeilende en motorbootvarende watersporters met een ligplaats aan het Paterswoldsemeer of Hoornsemeer.

Nieuws Artikelen

† Richard Heijkens

 

 2 jan 2015

 

Richard

 

 

 

Geheel onverwachts is overleden op 55 jarige leeftijd Richard Heijkens, voorzitter van onze vereniging.

 

Wij wensen zijn vrouw Mieke, kinderen Robert, Paul, Mark en andere familieleden heel veel sterkte om zijn leven te vieren, zoals Richard dat zelf uitgedrukt heeft.

 

 


 

 

 

De sluistijden zijn aangepast


 

We zijn blij te kunnen mededelen dat de sluistijden mede op ons verzoek zijn aangepast

 

onderstaand zijn de nieuwe sluistijden

 

Openingstijden sluis van maandag t/m zondag

 

7 juni t/m 31 augustus 2014:
maandag t/m zondag en feestdagen
9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 19.00 uur.

Kosten: € 4,00 per boot en € 4,00 per bijboot.

Varen in Groningen 2014

Bedieningstijden bruggen en sluizen recreatievaart in Groningen

 

 


Nieuwe vaaralmanak voor Drenthe


Vvaren-in-drenthearen-in DrentheDrenthe heeft er een vaaralmanak bij. Het boekje heet Grenzeloos varen door Drenthe en is een initiatief van Toerist Info Drenthe en de provincie.
Schippers krijgen het boekje gratis bij bruggen en sluizen. In het boekje staan niet alleen vaarkaarten maar ook informatie over de omgeving. De bedoeling is om de mensen van de boot af te krijgen en de de provincie ingaan.

Door de opening van het Koning Willem-Alexanderkanaal vorig jaar kunnen schippers veel makkelijker naar Friesland en Duitsland varen. In de almanak staat daarom ook info over de grensstreken. Daarnaast is er ook een Duitse versie voor Duitse schippers.

 

 

Ook verkrijgbaar Tourist info Eelde- Paterswolde, Hoofdweg 179 Paterswolde

www.tip-eelde.nl

 

 

 

 


 

 

Laatste nieuws uit de vereniging

De jaarvergadering is gepland op woensdag 4 juni 2014 om 20:00 bij

 

” Pizzeria Ristorante Da Gianni “Gianni

Het adres is Nieuwe Akkers 39

te Paterswolde.

 

De vergadering begint om 20:00.

Wij vernemen graag even of U komt i.v.m. de reservering. Agenda jaarvergadering 2013 “de Vuurtoren”

1. Mededelingen

2. Aanvullingen op de agenda

3. Notulen jaarvergadering 2013

4. Jaarverslag 2013 secretaris

5. Financieel Jaarverslag 2013 en begroting penningmeester 6. Verslag kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie

7. Wisseling bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden

8. Activiteiten zomerseizoen 2014 en hoe verder.

9. Rondvraag

 

Contributie Net als voorgaande jaren is de contributie voor dit seizoen (2014) weer 7,50


Sluistijden

 

sluis-paterswoldsemeer

De sluis is inmiddels weer open, dus we kunnen het meer weer op en af.
Wel zijn zoals aangegeven de sluistijden drastisch ingekort.

 

Openingstijden sluis van maandag t/m zondag

 

8:00-11:00 uur en 16.00 tot 19.00 uur.

 

 

Wij zijn afgelopen week bij het Meerschap langs geweest om dit te bespreken.
Ook de jachthaven ZWH en VWDTP waren aanwezig. De belangrijkste reden voor de ingekorte tijden zijn uiteraard noodzakelijke bezuinigingen.
Wij hebben allen uiteraard hierover ons beklag gedaan, maar voor dit jaar is het vanwege beperkt budget niet mogelijk hier nog wat aan te veranderen.

Wij hebben als vereniging erop aangedrongen de sluistijden dan in ieder geval beter op de brugtijden in Groningen te laten aansluiten. Het belangrijkste punt hierbij was dat het in ieder geval mogelijk moet zijn, om vanuit Groningen (start bediening om 9:00) normaal het meer te kunnen bereiken. Daarom wouden wij graag de tijd van 11:00 naar 12:00 hebben, zodat men niet het risico loopt net te laat of met teveel boten aan te komen, waardoor men dan niet meer voor 11:00 geschut kan worden en dus tot 16:00 moet wachten. Het voorstel was daarom om het tijdsblok van 8:00-11:00 naar 9:00-12:00 te verschuiven. Alleen op zondag zou de bediening dan wel om 8:00 moeten starten, omdat men anders niet de Konvooivaart de stad in kan halen.

 

Het voorstel dat besproken is en waarschijnlijk overgenomen gaat worden is:

1 juli tot 1 oktober 2014:

 

maandag t/m zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur en 16.00 tot 19.00 uur. (is nu 8:00-11:00)

 

zondag en feestdagen: 8:00 tot 12:00 en 16:00 tot 19:00 (is nu 8:00-11:00)

 

Vooralsnog gelden nog de niet gewijzigde sluistijden.

 

Tevens is aangegeven dat het goed zou zijn een bord te plaatsen bij de ingang van het sluiskanaal, waarop de sluistijden, de diepgang van het kanaal, de maximale afmetingen van de sluis en een indicatie van alle voorziening op het meer, zijn aangegeven. Ook is benoemd, dat het Paterswolde Meer in de uitgave van "Varen in Drenthe" niet wordt beschreven. Dat is een gemiste kans. Beide genoemde zaken worden door het Meerschap opgepakt.

 


 

 

 

 

Knooppunten Friesland Groningen en Drenthe

 

Noord-Nederland
In onderstaande brochures van Noord-Nederland vindt u kaarten van de belangrijkste vaarwegknooppunten in Fryslân, Groningen en Drente. De kaarten laten zien hoe de recreatievaart en de beroepsvaart op een veilige en vlotte manier knooppunten kunnen passeren.

Let op: De kaarten in deze brochure zijn gemaakt als aanvulling op de ANWB-waterkaarten, de ANWB-Wateralmanak en de Vaaratlas en zijn dus niet geschikt voor navigatiedoeleinden. Gebruik altijd een recente ANWB-waterkaart en de ANWB-Wateralmanak.

 

 

 


Hulp bij kaarten bijwerken

Aangezien iedereen verblijd wordt met het feit dat de kaarten bijgewerkt moeten worden aan de hand vd BAZ is dit misschien een boekje voor de leden

met dank aan Rene.

 

 

 

 


 

Beleidsvisie Meerschap Paterswolde

Herijking van het beleidsplan 2000 


Op basis van het beleidsplan uit het jaar 2000 werd een herziene versie van de beleidsvisie van het Meerschap Paterswolde gemaakt.
Veel van de in het beleidsplan opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd, inmiddels in uitvoering of niet meer actueel. 
Het beleidsplan was daarmee gedateerd en moest herijkt worden.

Doelstelling
Doelstelling van het opstellen van de beleidsvisie 2012 is: het duidelijk aangeven op welke wijze het Meerschap de komende jaren vorm wil geven aan het gebied. De uitgangspunten hierbij zijn:
- een goede ruimtelijke inrichting;
- aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid;
- aandacht voor recreatie en toerisme;
- aandacht voor natuur en landschap;
- aandacht voor de financiële situatie van het Meerschap.
De beleidsvisie bestaat uit twee delen:
- een beleidsvisie (het streefbeeld voor de komende 10 à 15 jaar;
- een lijst met ambities ( een overzicht van hoe we het streefbeeld vorm willen geven).
De beleidsvisie is zowel de leidraad voor acties van het Meerschap, als het toetsingskader voor acties binnen het gebied van andere partijen.
Werkwijze bij de totstandkoming
De beleidsvisie Meerschap Paterswolde 2012 is tot stand gekomen door het bestaande beleid van 2000 te actualiseren. De knelpunten, ideeën, wensen en ambities van betrokkenen alsook het beleid, de markt en de SWOT-analyse zijn geactualiseerd. Vanuit een werksessie met het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke werkgroep is besloten welke nieuwe maatregelen opgenomen zijn en welke de komende jaren prioriteit hebben. 
De concept-beleidsvisie is besproken met de klankbordgroep van Meerschap Paterswolde. De klankbordgroep is een brede vertegenwoordiging van omwonenden, regelmatige bezoekers, natuur- en milieuorganisaties en verenigingen en ondernemers welke in het gebied zijn gevestigd. In deze klankbordgroep is gediscussieerd over de uitgangspunten, de doelstellingen en de ambities van de beleidsvisie. De discussies heeft geleid tot een advies aan het Dagelijks Bestuur.
Vervolgens is de beleidsvisie de inspraakprocedure ingegaan. Na de inspraakprocedure is de beleidsvisie aangepast en vervolgens vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Meerschap Paterswolde.

Hier kunt u de nieuwe visie bekijken in 2 delen

 


 

 

© 2012 Vereniging de Vuurtoren | Ligplaatshouders rond het Paterswoldsemeer