Het weer in Eelde

weer 

paterswolsemeer-1

Uw foto's!

UPLOADING
PLEASE_WAIT
FILE_LABEL [ + ]

Vereniging van ligplaatshouders De Vuurtoren

logo-eigen

Welkom op de site van de Vereniging van ligplaatshouders rond het Paterswoldsemeer. 

 

De Vereniging staat open voor alle zeilende en motorbootvarende watersporters met een ligplaats aan het Paterswoldsemeer of Hoornsemeer.

Nieuws Artikelen

Verdiepen meer is aanbesteed en sluis binnenkort open

nieuwlogo meerschap

 

Verdiepen meer is aanbesteed

Sluis renovatie: binnenkort weer water in de sluis

 

 

Het is alweer even geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de voortgang van de laatste projecten vanuit de Toeristisch-recreatieve Infrastructuur Paterswoldsemeer (TRIP). De werkzaamheden aan sluis Nijveensterkolk vorderen gestaag. De bak is vernieuwd en de sluisdeuren hangen er weer in. Het werk vordert zodanig dat we er naar streven om de sluis op 1 mei 2014 open te hebben! Zo kan het nieuwe vaarseizoen mooi op tijd van start, ook al zullen er vast liefhebbers zijn die, met het al mooie weer, eerder op het meer actief zouden willen zijn!

In de zomervakantie van 2013 zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de sluis Nijveensterkolk. Met de echte ingrepen hebben we gewacht tot aan het einde van het vaarseizoen. Het hele gebied rondom de sluis is, met damwanden, goed beschermd zodat er nu aan de sluis gewerkt kan worden zonder nadelige gevolgen voor de directe (woon-)omgeving. Daar was heel veel voor nodig! De sluis is nu gesloten voor vaarverkeer tot 1 mei 2014. Ook de Hoornsedijk zal voor autoverkeer, ter hoogte van de sluis, zijn afgesloten.

Verdiepen gaat ook van start
De aanbesteding van deze werkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden. Het verdiepen gaat zo spoedig mogelijk van start. Deze werkzaamheden zullen omstreeks half mei zijn afgerond.

Doordat er minder geld is uitgegeven dan was begroot aan de projecten die tot op heden zijn gerealiseerd heeft het bestuur van het Meerschap Paterswolde gemeend, in overleg met de SNN, deze meevaller te benutten om het Paterswoldsemeer op diverse plekken te verdiepen. De vele bootjesliefhebbers die regelmatig over het meer varen hebben vast ontdekt dat het meer op meerdere plekken lastig te bevaren werd. De diverse verenigingen hebben dit ook aangekaart. Dankzij goede aanbestedingtrajecten blijft er dus nu geld over dat we, met toestemming van Europa, als extra inspanning mogen toevoegen aan de reeks van ingrepen om dit toeristisch recreatieve gebied aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers. Mocht u vragen hebben over het verdiepen?! Neem dan gerust contact met ons op. Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 050-5255381.

Er is al heel veel gerealiseerd. Op de plek waar meer dan dertig jaar geleden de bekende 'Palenberg' stond, staat nu een geheel nieuw en modern speelgebied met speeltoestellen voor kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar. Er wordt inmiddels al intensief gebruik gemaakt van deze voorziening: kinderen kunnen zich er heerlijk uitleven!
Met de uitbreiding is de uitstraling en aantrekkingskracht alleen maar groter geworden. In dit project is het speelgebied namelijk nog verder uitgebreid met spectaculaire klimrekken, zelfs tot in het water. Met de uitbreiding is de speelvoorziening zelfs de grootste openbare speelvoorziening (in zijn soort) van Europa!

Naast de speelvoorziening is er aan de zuidzijde van de Hoornseplas nog veel meer gerealiseerd. Het strandje aan de zuidzijde, wel bekend van de vrije (naakt-)recreatie, was te klein en is vergroot, net als de ligweide. Daarnaast is het gebied iets anders ingericht. De wandelroute rond de Hoornseplas is nu zo verlegd dat de verschillende gebruikers gescheiden van elkaar kunnen recreëren. Er is een nieuwe openbare toiletvoorziening en een nieuwe kiosk aangelegd. Verder is het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Hoornseplas uitgebreid en zijn er nieuwe fietsenrekken geplaatst.

Aan de zuidzijde is er een nieuw fietspad gekomen, buiten het zicht van het vrije recreatiestrand. Het nieuwe fietspad sluit aan op het fietspadennet rond het Paterswoldsemeer. Zo is er een betere recreatieve fietsroute tussen de Peizer- en Eeldermaden en de Hoornseplas en, via het nieuwe fietspad over de Nijdam, met Kaap Hoorn gerealiseerd.

 


 

Sluis renovatie: een hele uitdaging

Doordat er minder geld is uitgegeven dan was begroot aan de projecten die tot op heden zijn gerealiseerd heeft het bestuur van het Meerschap Paterswolde gemeend, in overleg met de SNN, deze meevaller te benutten om het Paterswoldsemeer op diverse plekken te verdiepen. De vele bootjesliefhebbers die regelmatig over het meer varen hebben vast ontdekt dat het meer op meerdere plekken lastig te bevaren werd. De diverse verenigingen hebben dit ook aangekaart. Dankzij goede aanbestedingtrajecten blijft er dus nu geld over dat we, met toestemming van Europa, als extra inspanning mogen toevoegen aan de reeks van ingrepen om dit toeristisch recreatieve gebied aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers.

Er is al veel gerealiseerd. Op de plek waar meer dan dertig jaar geleden de bekende 'Palenberg' stond, staat nu een geheel nieuw en modern speelgebied met speeltoestellen voor kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar. Er wordt inmiddels al intensief gebruik gemaakt van deze voorziening: kinderen kunnen zich er heerlijk uitleven!
Met de uitbreiding is de uitstraling en aantrekkingskracht alleen maar groter geworden. In dit project is het speelgebied namelijk nog verder uitgebreid met spectaculaire klimrekken, zelfs tot in het water. Met de uitbreiding is de speelvoorziening zelfs de grootste openbare speelvoorziening (in zijn soort) van Europa!

Naast de speelvoorziening is er aan de zuidzijde van de Hoornseplas nog veel meer gerealiseerd. Het strandje aan de zuidzijde, wel bekend van de vrije (naakt-)recreatie, was te klein en is vergroot, net als de ligweide. Daarnaast is het gebied iets anders ingericht. De wandelroute rond de Hoornseplas is nu zo verlegd dat de verschillende gebruikers gescheiden van elkaar kunnen recreëren. Er is een nieuwe openbare toiletvoorziening en een nieuwe kiosk aangelegd. Verder is het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Hoornseplas uitgebreid en zijn er nieuwe fietsenrekken geplaatst.

Aan de zuidzijde is er een nieuw fietspad gekomen, buiten het zicht van het vrije recreatiestrand. Het nieuwe fietspad sluit aan op het fietspadennet rond het Paterswoldsemeer. Zo is er een betere recreatieve fietsroute tussen de Peizer- en Eeldermaden en de Hoornseplas en, via het nieuwe fietspad over de Nijdam, met Kaap Hoorn gerealiseerd.

 

sluis-1sluis-2sluis-3

Opknapbeurt Meerweg fase 1 is begonnen

 

 

 

Ontwerp-Paalkoepel-522x391Vanaf half maart is de opknapbeurt van de Meerweg fase 1 van start gegaan. Dat is grofweg het gebied langs de Meerweg tussen het recreatieterrein de Lijte en het park aan de kant van Eelde/Paterswolde.

 

De Meerweg is een doorgaande verbinding voor de auto en fiets en loopt langs een recreatief verblijfsgebied met verschillende horecabedrijven, een jachthaven en (recreatie) woningen. In de uitwerking van de plannen is zoveel mogelijk recht gedaan aan deze verschillende functies.

De doorgaande route tussen de A28 en Eelde/Paterswolde blijft gewoon bestaan. Wel is gekeken hoe de route veiliger gemaakt kan worden voor wandelaars, fietsers en autorijders. Op de dijk langs het Friesecheveen komt een wandelpad, met verschillende oversteekplekken over de Meerweg.

Ook komen er langs het water en – waar dit niet kan – langs delen van het fietspad nieuwe wandelroutes. Het fietspad komt iets hoger te liggen. Het creëren van meer doorzichten vergroot de beleefbaarheid van het Paterswoldsemeer. Parkeren in de berm is niet meer mogelijk, want dat geeft veel problemen met de verkeersveiligheid. Om toch voldoende parkeerruimte te houden, komen er verschillende nieuwe parkeerplaatsen.


De weg zelf blijft even breed en krijgt wel een ander profiel. De rijbaan krijgt 'suggestiestroken' die uit een afwijkende kleur asfalt bestaan. Hierdoor lijkt de weg visueel smaller en dat werkt verlagend op de snelheid van autoverkeer. Waar ruimte is, komt de weg dichter bij de dijk van het Friescheveen te liggen, zodat er meer ruimte ontstaat tussen weg en fietspad. Bij de Paalkoepel krijgt de weg een afwijkende inrichting, die het bijzondere karakter van deze prachtige plek ondersteunt.

Haven
Aan de westzijde verschuift de weg naar de Jachthaven Zuidwesthoek en Restaurant de Twee Provinciën in de richting van het park. Dit geeft ruimte om een passantenhaven te maken en een aantal nieuwe woningen te kunnen bouwen. Het park wordt opnieuw ingericht.

Parkeerplaats
De oude grote parkeerplaats verdwijnt op den duur helemaal en daarvoor in de plaats komen nieuwe parkeerplaatsen ten westen van de jachthaven en ten westen van het restaurant. Doel van dit alles is de recreatieve aantrekkelijkheid groter te maken, onder andere door meer zicht op het water te krijgen, nieuwe wandelroutes en speelvoorzieningen.

De Lijte
Het recreatiegebied de Lijte krijgt een nieuwe inrichting. Er komt een strand, dat zo gemaakt is dat het zand niet direct door de golven opgeslokt wordt. Ook komt er een nieuw WC-gebouw. De parkeerplaats krijgt een efficiëntere en sociaal veiliger inrichting, zodat er meer mensen kunnen parkeren. Er is hier ook ruimte voor een nieuwe horecagelegenheid.
De publieke boteninlaat wordt verplaatst naar een nieuwe locatie nabij Kaap Hoorn, omdat de ligging in dit recreatiegebiedje ongelukkig is (veiligheid, waterkwaliteit, beleving). De hulpdiensten krijgen bij de Lijte wel een nieuwe inlaatplek.

 

In de tweede fase zal langs de oostelijke oever een ecologische verbindingszone gerealiseerd worden. Tussen deze verbindingszone en het meer is een nieuw terrein voor recreatiewoningen voorzien. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden zullen beginnen.

 

 

 

Nieuws Meerschap Paterswolde

plattegrond-paterswoldsemeerHet Meerschap Paterswolde is druk bezig met allerlei projecten rondom het Paterswoldsemeer, samen gebundeld onder de noemer Toeristisch-Recreatieve Infrastructuur Paterwoldsemeer (TRIP), om het gebied nog aantrekkelijker te maken. Inmiddels is het eerste project, de aanleg van een zeilvoorziening voor gehandicapten, in goede samenwerking met de 100-jarige Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP), afgerond!

Naast dit project worden er de komende jaren nog vijf projecten rondom het Paterswoldsemeer gerealiseerd. De planning was dat alle projecten voor de zomer van 2012 afgerond zouden zijn. De complexiteit van de verschillende projecten en de vele procedures en controles die moeten worden doorlopen zorgen ervoor dat de realisatie van de diverse projecten meer tijd vraagt.

Nu de zeilvoorziening voor gehandicapten bij VWDTP is gerealiseerd ligt de aandacht voor de komende winter nadrukkelijk bij de zuidzijde van de Hoornseplas. Hierbij komen betere toiletvoorzieningen en een nieuwe kiosk, wordt er geïnvesteerd in betere parkeervoorzieningen en een nieuw fietspad. We beginnen hier in 2011 mee en hopen de werkzaamheden in het voorjaar van 2012 te hebben afgerond.
Ook de speelvoorziening aan de Hoornseplas, die we nog verder willen uitbreiden tot de grootste speelvoorziening van zijn soort in Europa, zal in het voorjaar van 2012 zijn gerealiseerd.

 

In september 2013 – mei 2014 willen we een drietal grote projecten uitvoeren. De sluis Nijveensterkolk aan de Hoornsedijk wordt dan gerestaureerd, de Nijdam wordt uitgebreid zodat zowel voetgangers als fietsers hier gescheiden over heen kunnen en het gebied rond Kaap Hoorn zal worden aangepakt. Het plein aan het water wordt verfraaid, er komen meer parkeerplaatsen en er komt een aparte aan- en afvoerroute om zo ook deze lokatie beter bereikbaar te laten zijn voor de hulpdiensten. Aangezien deze drie projecten complex zijn vanwege allerlei procedures, controles en samenwerking met veel partijen is er geen garantie dat het werk zomer 2013 klaar is. Bij een kleine vertraging kan het desbetreffende project doorschuiven naar het najaar 2013/ voorjaar 2014. Hier gaan we vooralsnog niet van uit. De werkzaamheden worden zo gepland dat we geen werkzaamheden gedurende het zomerseizoen verrichten zodat de recreant ongestoord van het gebied kan genieten!

 

Restauratie sluis Nijveensterkolk aan de Hoornsedijk
Er is op dit moment maar één vaarverbinding tussen het Noord-Willemskanaal en het Paterswoldsemeer. Deze verbinding ligt bij de Hoornsedijk bij molen De Helper. Schutsluis 'Nijveensterkolk' vormt hierin de verbinding en is daarmee een belangrijke schakel in de recreatieve watersport. De sluis is in 1927 gebouwd en staat op de lijst van Rijksmonumenten. Het is daarmee van grote cultuurhistorische waarde.

De sluis vertoont veel gebreken aan het betonwerk en de houten delen. Het Meerschap Paterswolde gaat de schutsluis restaureren en deels vervangen. De bediening ervan, die nu nog handmatig gebeurt, wordt gemechaniseerd. Bij de restauratie worden alle zichtbare delen in originele staat hersteld. Onder het water verandert het meeste. De 'sluisbak' wordt weer schoon opgelevert. Op die manier neemt de toegankelijkheid en capaciteit van de sluis toe en zijn er meer boten die door de sluis kunnen. Het voordeel van de mechanische bediening is dat de sluis sneller wordt bediend. Daardoor kan de sluis sneller boten verwerken en neemt de wachttijd voor wandelaars, fietsers en automobilisten af.

De werkzaamheden aan de sluis zijn onderdeel van het plan om de vaarverbindingen op het Paterswoldsemeer te verbeteren en de vaarrecreatie te stimuleren. De nieuwe vaarverbinding naar de woonwijk Ter Borch is hier een ander voorbeeld van. Als gevolg van alle verbeteringen is de verwachting dat er vijftig procent meer boten de sluis gaan passeren dan nu het geval is.
Voorbereiding: 2011, Uitvoering: september 2013 – mei 2014

 


 

Hulp bij kaarten bijwerken

Aangezien iedereen verblijd wordt met het feit dat de kaarten bijgewerkt moeten worden aan de hand vd BAZ is dit misschien een boekje voor de leden

met dank aan Rene.

 

 

 

 


 

Knooppunten Friesland Groningen en Drenthe

 

Noord-Nederland
In onderstaande brochures van Noord-Nederland vindt u kaarten van de belangrijkste vaarwegknooppunten in Fryslân, Groningen en Drente. De kaarten laten zien hoe de recreatievaart en de beroepsvaart op een veilige en vlotte manier knooppunten kunnen passeren.

Let op: De kaarten in deze brochure zijn gemaakt als aanvulling op de ANWB-waterkaarten, de ANWB-Wateralmanak en de Vaaratlas en zijn dus niet geschikt voor navigatiedoeleinden. Gebruik altijd een recente ANWB-waterkaart en de ANWB-Wateralmanak.

 

 

 


De visie van Johan Broesder op veiligheid van Installatie

electr.-aan-boordHet onderwerp electriciteit gaat nog steeds gepaard met veel vraagtekens. Johan Broesder geeft zijn visie op de veiligheid van de installatie.

 

Veiligheid aan boord is het belangrijkste uitgangspunt en mag nooit ten koste gaan van bedrijfszekerheid of corrosierisico's.

Voor veel issues worden oplossingen aangedragen die onnodig ten koste gaan van veiligheid.

Maar als een installatie technisch goed is, dan zijn ook bedrijfszekerheid en corrosiebescherming gewaarborgd.

 

Verkeerde of ontbrekende aarding, fase-nul verwisseling en het niet juist toepassen van zekeringautomaten en aardlekschakelaars maken het risico aan boord groot.

Ondanks dat de installatie onafhankelijk beveiligd moet zijn, zijn vele installaties die gezekerd lijken te zijn, afhankelijk van de installatie aan de wal.

Met name bij oudere jachthavens en bij grote infrastructuren, is het niet gewaarborgd dat de walinstallatie genoeg veiligheid biedt om de veiligheid aan boord te waarborgen.

 

Wat zijn de risico's die een verkeerde scheepsinstallatie met zich meebrengt?
1. Veiligheid aan boord; de installatie is niet goed geaard en in plaats van dat een aardlekschakelaar uitschakelt bij een fout, staat het schip of de mensen aan boord onder stroom. Die hoeven niet eens te merken dat de fase met de romp verbonden is, totdat een defect apparaat wordt aangeraakt of de walstroomkabel aan wordt gesloten. Het aanwezig zijn van een aardlekschakelaar garandeert niet dat deze goed is aangesloten.

Lees meer: De visie van Johan Broesder op veiligheid van Installatie

Beleidsvisie Meerschap Paterswolde

Herijking van het beleidsplan 2000 


Op basis van het beleidsplan uit het jaar 2000 werd een herziene versie van de beleidsvisie van het Meerschap Paterswolde gemaakt.
Veel van de in het beleidsplan opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd, inmiddels in uitvoering of niet meer actueel. 
Het beleidsplan was daarmee gedateerd en moest herijkt worden.

Doelstelling
Doelstelling van het opstellen van de beleidsvisie 2012 is: het duidelijk aangeven op welke wijze het Meerschap de komende jaren vorm wil geven aan het gebied. De uitgangspunten hierbij zijn:
- een goede ruimtelijke inrichting;
- aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid;
- aandacht voor recreatie en toerisme;
- aandacht voor natuur en landschap;
- aandacht voor de financiële situatie van het Meerschap.
De beleidsvisie bestaat uit twee delen:
- een beleidsvisie (het streefbeeld voor de komende 10 à 15 jaar;
- een lijst met ambities ( een overzicht van hoe we het streefbeeld vorm willen geven).
De beleidsvisie is zowel de leidraad voor acties van het Meerschap, als het toetsingskader voor acties binnen het gebied van andere partijen.
Werkwijze bij de totstandkoming
De beleidsvisie Meerschap Paterswolde 2012 is tot stand gekomen door het bestaande beleid van 2000 te actualiseren. De knelpunten, ideeën, wensen en ambities van betrokkenen alsook het beleid, de markt en de SWOT-analyse zijn geactualiseerd. Vanuit een werksessie met het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke werkgroep is besloten welke nieuwe maatregelen opgenomen zijn en welke de komende jaren prioriteit hebben. 
De concept-beleidsvisie is besproken met de klankbordgroep van Meerschap Paterswolde. De klankbordgroep is een brede vertegenwoordiging van omwonenden, regelmatige bezoekers, natuur- en milieuorganisaties en verenigingen en ondernemers welke in het gebied zijn gevestigd. In deze klankbordgroep is gediscussieerd over de uitgangspunten, de doelstellingen en de ambities van de beleidsvisie. De discussies heeft geleid tot een advies aan het Dagelijks Bestuur.
Vervolgens is de beleidsvisie de inspraakprocedure ingegaan. Na de inspraakprocedure is de beleidsvisie aangepast en vervolgens vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Meerschap Paterswolde.

Hier kunt u de nieuwe visie bekijken in 2 delen

 


 

 

Reisverslag naar de Oostzee

 

 

 

hemelvaart toertocht 2012 - 8

Christan van Kammen en Henk Timmermans zijnvertrokken  zondag 8 juli voor 5 weken naar de Oostzee

Zij hebben hun belevenissen tijdens hun tocht in een reisverslag vastgelegd

 

Henk vaart op de Makker een motorboot 9 meter en Christian op een zeilboot 9 meter

 

De tocht gaat via Delfzijl naar de Duitse Wadden en dan door het Kielerkanaal.

 

 

 

 


Onze actuele positie (Paterswoldsemeer) en gevaren route vind je hieronder. In het groen de terugreis.

vaarkaart

 

 


hemelvaart toertocht 2012 - 17Zaterdag 7 juli 2012:De voorbereidingen zijn klaar Water getankt, diesel getankt en proviand aan boord morgen vertrekken we om 11.30 uur door de sluis op weg naar de Oostzee. Hopelijk wordt het weer goed maar het ziet er nog niet florissant uit voor de komende 3 dagen. 

 

Zondag 8 juli 2012: Vertrek uit Paterswolde, met als bestemming Delfzijl. We verzamelen om 13:00 bij de 1e brug voor de stad, om met het konvooi van 13:00 de stad door te varen. De mast moet omlaag en vervolgens weer omhoog. Veel werk, maar het hoort er nu eenmaal bij. De dag staat vooral in het teken van regen. Heel veel regen. Vermoedelijk genoeg voor de hele week, dus we rekenen erop, dat het de rest van de week droog blijft. Henk is in ieder geval blij met zijn motorboot. Mijn dag komt nog wel. We zijn in ieder geval zonder problemen in Delfzijl aangekomen. De mast staat weer, dus de vakantie kan nu echt beginnen.

Maandag 9 juli 2012: WZW 7 Bft, dus een dag verwaaid liggen in Delfzijl. Lekker niks doen. Morgen wordt het als het goed is beter. 
 

delfzijl-norderneyDinsdag 10 juli 2012: vertrokken uit Delfzijl om 11.25. dat is ongeveer bij laag water. Op het eerste wantij, het Oostereems, stond ruim voldoende water, dus we hadden best een uur eerder kunnen vertrekken. Nu hadden we de stroom zwaar tegen, ruim 2 knopen. De eerste twee uur waaide het stevig, dus prima zeilweer, maar daarna viel de wind helemaal weg. Christian Baalde. Verder een voorspoedige tocht naar Norderney, het 3e Duiste waddeneiland vanaf Schiermonnikoog gezien. Veel zeehonden onderweg en mooie ligplaatsen naast elkaar aan de hoofsteiger in de jachthaven van Norderney. 's Avonds nog flinke buien met een klap onweer gehad.

Woensdag 11 juli 2012: Vanwege de harde wind hebben we besloten om niet via de Noordzee naar Wangeroog te varen, maar via het wad naar Spiekeroog. We zijn dus langs Norderney, Baltrum en Langeoog gevaren. Er stond hierbij een WZW wind, kracht 5, waardoor er prima op de genua gezeild kon worden. Door buien was de wind wel zeer vlagerig. Tijdens de tocht waren er weer vele zeehonden in het water of op de banken te zien. Op Spiekeroog konden we naast elkaar in een box liggen, met de kop in de wind. Gezien het huidige weertype wel handig tegen inregenen.

Donderdag 12 juli 2012: Vandaag blijven we vanwege een te harde wind (ZW 5-6) liggen en brengen we de dag door op Spiekeroog. Lekker wandelen, gewapend met een plu. Morgen willen we in 1 keer via de Noordzee naar Cuxhafen varen. Een tocht van zo'n 9,5 uur varen. De windverwachting is echter goed met kracht 2-4 uit ZW en later ZO richting.

Vrijdag 13 juli 2012
: Een beetje gedurfd is het wel, om op vrijdag de 13e de oversteek via de Noordzee naar Cuxhaven te maken, maar we doen het toch. Om 9:40 vertrekken we uit Spiekeroog. Bij het zeegat aangekomen, blijkt aan het jacht voor ons al wel, dat het geen pretje gaat worden. Door de harde westenwind van gisteren, staan er hoge golven in het zeegat. Het is dus maar even verstand op nul en er gewoon doorheen varen. Vooral bij het laatste ondiepe stuk wordt het echt ruig en staan er zelfs af en toe brekers in de vaargeul. De Makker maakt duidelijk af en toe een flinke smak als hij van de ene golftop afstort en precies bovenop de volgende golf belandt. Maar na even afzien zijn we er om 10:30 doorheen (de Otzumer Balje aanloopton voorbij) en op de Noordzee is het een stuk rustiger. De Tanimara hijst de zeilen en de motor kan uit. Slechts af en toe moet er een beetje bij gemotord worden, om het tempo erin te houden, als de wind even weg zakt. Rond 14:55 arriveren we bij de Elbe 1 ton, de eerste ton van de betonning langs de Elbe aanloop. Door de beschutting van het wad, is het rustig op de aanloop van de Elbe. Met de stroom mee varen we het laatste stuk naar Cuxhaven, waar we om 18:00 afmeren.  

 

 

 

 

 

Noordzee2Noordzee

kielerkanaalZaterdag 14 juli 2012: Vandaag gaat de tocht van Cuxhaven naar de grote zeesluizen bij de ingang van het kielerkanaal. Grote lichtopstellingen geven hier aan, wanneer je van de speciale wachtzone mag opvaren naar de sluis. Eenmaal door de sluis varen we door naar Gieselau. Dit is 40 kilometer vanaf de zeesluis. Morgen varen we de resterende 60 km. Onderweg kreeg Chris nog problemen met de motor, doordat er een bout van de dynamo was afgeknapt. Hierdoor leverde deze geen stroom meer en bungelde hij er wat bij. In Gieselau hebben we de oude afgebroken bout weten te verwijderen en er een tijdelijke nieuwe in geplaatst. Deze is wat aan de korte kant, dus hij zal later nog vervangen worden door de juiste. Maar vooralsnog voldoet het zo. In de avond hebben we nog zo'n 25 km gefietst in de omgeving. De avond verliep zowaar droog!

Zondag 15 juli 2012:
We zijn er!! We liggen op de Oostzee in de jachthaven van Strande. Het was de hele vaardag droog en de tocht verliep probleemloos. Weer mooie foto's gemaakt. Zie hieronder.

kielerkanaal2kielerkanaal3kielerkanaal4kielerkanaal5
Maandag 16 juli 2012: Uit het logboek van Henk: In strande getankt. Strande is hogerwal, dus het leek wel vriendelijk vaarweer, maar dat viel toch erg tegen. Vooral de oversteek van de Eckernforde viel erg tege. Grote golven, vaak dwars. Ik dacht dat mijn boot uit elkaar zou vallen, maar dat viel mee. Alleen delen van het interieur vlogen in het rond. Eenmaal aan de hoge wal was het leed snel geleden. We liggen nu in Damp.

Dinsdag 17 juli 2012: Vandaag een korte vaartocht van Damp naar Maasholm. We kunnen dit stuk vlak langs de kust varen, dus geen hoge golven dit keer. Wel is er prima te zeilen, dus dat doet de Tanimara dan ook. Maasholm ligt aan de Schlei. Dit is een smalle fjord waar zeer veel pleziervaart te vinden is. Ik schat dat erzeker meer dan 1000 jachten per dag in en uit varen. Het is dus een soort konvooivaart. Vanuit Maasholm zijn we op de vouwfiets naar Kappeln geweest. Dit is een leuk toeristisch stadje met veel winkels. Chris is nog achter een nieuwe bout aangeweest. Hij heeft nu in ieder geval een reserve, maar nog niet helemaal van het juiste type. 's Avonds's hachee gegeten, met aardappelpuree. Francine, je garde doet het goed hoor!

 

Woensdag 18 juli 2012: We zijn van Maasholm naar Horup gevaren. We zijn dus nu in Denemarken! De jachthaven ligt in een zeer mooie natuurlijke omgeving. We hebben een mooi plekje en kijken uit over de Sonderborg Bugt. Er kon deels gezeild worden, maar later viel de wind helemaal weg en begon het te regenen. Horup ligt vlak bij de stad Sonderborg. Het plan is dus om hier nog naar toe te fietsen. We blijven hier morgen ligggen. De foto linksonder is ons uitzicht vanuit de boot in de haven. De foto rechts is gemaakt in Sonderborg.

hopuphavSonderborg
Donderdag 19 juli 2012: In de ochtend flinke buien, dus uitslapen. 's Middags zijn we naar Sonderborg gefietst. De stad bekeken en uiteraard een lekker hapje genomen. Op de terugweg overvallen door een wolkbreuk. Helaas kon de grote boom waaronder we schuilden het maar even droog houden, dus we zijn flink nat geregend.

DyvigVrijdag 20 juli 2012: We zijn van Horuphav naar Dyvig gevaren. De route liep door Sonderborg (wachten op de brug) via de smalle Als Sund naar het uiteindelijke kleine baaitje, dat Dyvig heet. Dit ligt vlak bij het plaatsje Holm. We liggen hier mooi beschut in een natuurlijke omgeving. We blijven hier morgen weer een dag liggen om de omgeving te bekijken. De foto hiernaast is een impressie van onze ligplaats. 


Zaterdag 21 juli 2012: Vandaag hebben we heerlijk op Als gefietst. Langs de zee met prachtige uitzichten. Kastelen bekeken en uiteraard gewandeld. Het was de eerste geheel droog verlopen dag van onze vakantie! Kalvo havenZondag 22 juli 2012: In twee uren overgestoken naar het vaste land van Denemarken, naar Kalvo. De hiernaast getoonde foto is een foto van de haven, waar we liggen. Het is hier een prachtig fietsgebied met hoge heuvels (100 meter) en stijle hellingen. Bossen, graanvelden en natuurgebieden wisselen elkaar af. We hebben vandaag het gebied verkend op de fouwfiets en in totaal 20km gefietst. Jacob heeft 's avonds gebeld en laten weten dat hij op onze uitnodiging wil ingaan en dinsdag komt voor een paar dagen. Hij kan dus mooi gelijk wat vergeten spullen meenemen.


Maandag 23 juli 2012: Chris is vanochtend op de racefiets geprongen en heeft dik 40 km door de heuvels gefietst. In totaal toch meer dan 400 meter geklommen. Verder lekker in het zonnetje op de boot gezeten en 's avonds op de fouwfietsen naar Kirkby geweest om daar lekker te eten op het terrasje van een grill restaurant. Na de terugtocht op de fiets lieten de remmen van Chris zijn fouwfiets duielijk merken er niet van gediend te zijn om langdurig tijdens afdalingen ingedrukt gehouden te worden. De fiets maakt nu rare bijgeluiden, al lijkt het na afkoelen van de remmen nu weer een stuk beter.  Morgen varen we naar Harderslev. Daar pikken we Jacob op.

 

Harderslev FjordDinsdag 24 juli 2012: Vandaag door de mooie Harderslev fjord gevaren naar Harderslev, waar we Jacob hebben opgepikt. We hebben het stadje bezocht en zijn 's avond in de stad uit eten geweest.

Woensdag 25 juli 2012: Van Harderslev naar Hejlsminde gevaren. Het was vokomen vlak, dus geen zeilen dit keer. De jachthaven is hier klein maar mooi gelegen. We konden echter voor het eerst niet naast elkaar liggen. In de omgeving hebben we 33 km gefietst, met een gehuurde fiets voor Jacob. Het was zeer warm vandaag met 28 graden. fietsen met jacobDonderdag 26 juli 2012: Nadat Henk, Sam en Jacob een ochtendwandeling gemaakt hebben langs een mooi stukje van de fjord, hebben we uitgebreid ontbeten, zoals elke dag. Daarna zijn Chris en Jacob zeilend vertrokken Henk is een kwartiertje later vertrokken. Hij kon onderweg even pauzeren en genieten van een zonnebad. Rond 13:15 zijn we gezamelijk in Middelfart aangekomen, waar we naast elkaar een plek vonden. 's middags zijn we de stad in geweest en Chris heeft nog gezwommen in zee. Het water was met 20 graden lekker.

afbrandenVrijdag 27 juli 2012: Op deze voorlopig laatste zomerse dag beginnen we aan de terugkeer. Dat wil zeggen, we gaan niet nog verder naar het noorden, maar we gaan de komende week weer langzaam afzakken richting Kiel. Vandaag zijn we naar Assens gevaren. De Oostzee was als een spiegel, dus zeilen zat er niet echt in. We hebben het wel geprobeerd, maar dat was weinig succesvol. Onderweg zien we weer net als de voorgaande dagen lokaal grote rookpluimen, vermoedelijk van het afbranden van stukken land. Na aankomst hebben we het stadje Assens bekeken en daarna zijn we gaan fietsen. Jacob heeft een gratis stadsfiets geregeld, maar zonder versnellingen was dat wel afzien. Na een kilometer of 24 houden we het voor gezien. Het is ook wel erg warm om te fietsen.

AaroZaterdag 28 juli 2012: Omdat de weersvoorspelling voor vandaag weinig goeds voorspelde, regen en wind in de middag, besloten we om vroeg te vertrekken om zodoende het slechte weer voor te blijven. Dit is helaas voor Christian niet helemaal gelukt, want hij stond al snel in de regen. Jacob zat binnen een boekje te lezen en Henk achter de ruitenwisser van de Makker. Ondanks het slechte zicht is het ons toch gelukt de schulderachtige haven van het eilandje Aaro te bereiken. We liggen weer gezellig met de kop in de wiond naast elkaar.  Omdat het snertweer is, hebben we snert genomen, met extra wordt. Zoveel, dat het niet meer in het pannetje paste. Hopelijk wordt het vanmiddag nog droog, zodat we het hele eiland kunnen verkennen. Aaro is ongeveer 2 bij 3 km groot.

paling vangenZondag 29 juli 2012: We zijn met z'n allen op de Makker naar Harderslev gevaren, om Jacob weer af te zetten. Daarna zijn wij teruggevaren naar Aaro, zodat Chris zijn boot kon halen om vanaf Aaro naar Aabenra te varen. Er kon dankzij een oostenwind, kracht 3-4 prima gezeild worden. Na zo'n 4.5 uur varen arriveren we en helaas begint het ook meteen te regenen. Dat doet het vrijwel de hele avond verder. Lekker eten en lezen dus. Even na aankomst zijn we nog getuige van hoe een zeevogel een volledige paling in 1x naar binnen weet te werken. Lekker hoor. Het plan is om morgen te blijven liggen, aangezien er buien met mogelijk 9 bft voorspeld worden. De omgeving is hier zeer heuvelachtig, duis we gaan lekker (race) fietsen.


fietsen aabenraMaandag 30 juli 2012: Vandaag zijn we blijven liggen, om de omgeving te bekijken. We hebben dus, gewapend met 2 paraplu's, op de fiets de heuvels bedwongen. Onderweg moeten we regelmatig schuilen voor enorme hoosbuien, maar steeds op de juiste momenten, komen we net een bushokje of een andere gegegenheid tegen. Tussen de buien door, schijnt gelukkig de zon. In Aabenra halen we ook de bestelde bout voor de dynamo op. hij blijkt keurig voor ons klaar te liggen bij de havenmeester. De tijdelijke bout wordt dus vervangen door een bout van de juiste lengte en sterkte.


 

zeilen naar sonderborgDinsdag 31 juli 2012: Vannacht hebben we rond een uur of 5 een flinke onweersbui over ons heen gehad. Het zijn rake klappen, die duidelijk zeer dichtbij inslaan. We varen vandaag via de Als Sund naar Sonderborg. Chris kan tot de Als Sund zeilen, met een flinke wind schuin achterop. Het gaat dus hard, met soms zelfs 7 knopen op het log. Vlak voor de Als Sund komt er een erg donkere lucht aan, waarbij het ook weer rommelt. Chris besluit voor de bui het grootzeil flink te reven en de genua flink in te rollen. Dit blijkt een verstandige keuze, want even later blaast de wind met kracht 7 en overvloedige stortregens over het water. Alleen het dubbel gereefd grootzeil en een inmiddels geheel weggedraaide genua, leveren nog ruim 6.5 knopen aan snelheid op. Andere boten zijn duidelijk minder voorbereid en worstelen met de zeilen om ze binnen te krijgen. Na de bui valt de wind weg en gaat het op de motor verder naar de plek van bestemming.

 

maanWoensdag 1 augustus: Vandaag zijn we voor de tweede keer naar Maasholm gevaren. Dit is namelijk een handige plaats als tussenstation richting Kiel. Het was vrijwel tegen de wind in varen, dus zeilen was geen handige optie. Eenmaal in Maasholm aangekomen, heeft Chris zijn racefiets uit de speciaal hiervoor gekochte koffertas gehaald en zo'n 55 km gefietst door het Duitse landschap. (want we zijn inmiddels weer op Duits grondgebied) We hebben daarom in Sonderborg nog getankt, om zo onze laatste Deense Kronen op te maken. 's Avonds heeft Chris nog wat foto's van de volle maan gemaakt.


 

schepen1Donderdag 2 augustus: Het onweersfront, dat Nederland de afgelopen nacht heeft wakker gehouden, komt vanochtend bij ons over. Het lijkt ons goed pas hierna te vertrekken. Nadat rond 12.00 het front is gepasseerd en het droog is geworden, vertrekken we naar Moltenort, in de Kieler Forde. Het waait nauwelijks, dus wederom wordt er gemotord. Wel kunnen we onderweg lekker zonnebaden. Onderweg zien we diverse bijzondere schepen, zoals op onderstaande foto's is te zien. We zien zelfs een onderzeeër varen, pal voor het museum, dat in een onderzeeër op de wal is gestationeerd. Hij gaat de Oostzee op. In Moltenort bezoeken we het monument voor omgekomen onderzeeërs. Duizenden gezonken onderzeeërs zijn er op een kaart weergegeven, en op bronzen tegels, staan de tienduizenden namen van alle omgekomen slachtoffers. Indrukwekkend.

schepen2schepen3 

Ubootmonument


Vrijdag 3 augustus: Vandaag hebben we het eerste deel van het Kielerkanaal gevaren, naar Rensburg. De zeesluis ging bijzonder snel. We moesten zelfs vol gas doorvaren, om nog mee te kunnen. Wat dat betreft hadden we geluk, want doordat de "kleine" sluis defect is, schijnen de wachttijden soms op te lopen tot 2 uur. In Rensburg hebben we wederom een flinke onweersbui over ons heen gehad en daarna zijn we gaan fietsen. Flink door de blubber, over onverharde wegen, dus de fietsen mochten achteraf worden schoongespoeld.

 

kielerkanaal6Zaterdag 4 augustus: De resterende 60 km van het Kielerkanaal gevaren. Veel regen en onweer gehad. Het werd eigenlijk pas later in de middag droog. Onderweg kwamen we nog een naakte man tegen, die over het fietspad naast het kanaal wandelde. Eenmaal er voorbij gevaren, bleek het zaakje vier omhoog te staan en was hij druk bezig "zichzelf warm te houden" tijdens zijn wandeltocht. We hadden het wel te doen met de vrouw, die even verderop op het fietspad zijn kant op fietste. De sluis bij Brunsbuttel ging vlot en na in totaal zo'n 9 uur varen, zijn we in Cuxhafen aangekomen. Een spetterende omweersbui sloot de dag toepasselijk af. Morgen gaan we naar Langeoog. Foto's volgen later.onweerswolkenlangeoogZondaq 5 augustus 2012: Vandaag zijn we over de Noordzee naar Langeoog gevaren. We zijn om 6:00 vertrokken en kwamen rond 16:45 aan. Er was weinig wind, dus de overtocht verliep rustig. Ook was het warm en betrekkelijk zonnig. Na aankomst kwamen zeer dreigende luchten opzetten, maar uiteindelijk kwam er weinig van terecht. Morgen blijven we liggen op Langeoog.

 

Maandag 6 augustus 2012: De dag op Langeoog doorgebracht. 's nachts weer flink onweer gehad en ook overdag veel buien. Gefietst en gewandeld.sluisholtenauDinsdag 7 augustus 2012
: Vandaag zijn we vanwege de harde wind (6bft) nog een dag blijven liggen. We zijn op zoek geweest naar een nieuwe tl lamp voot Chris zijn boot, maar hebben die helaas niet kunnen vinden. 's Avonds hebben we pannekoeken gemaakt met appel, kaas en stroop. Volgens Henk kon stroop niet bederven, dus dat de stroop ruim 6 jaar over datum was, kon geen probleem zijn. We zijn niet ziek geworden, dus hij had gelijk. Op de foto hiernaast nog een beeld van de de sluis bij Kiel (Holtenau). Het was eerder mislukt om deze te uploaden. Bij deze sluis moet tevens het ticket worden gekocht om over het kanaal te varen, zowel op de heenreis als op de terugreis. We liggen hier samen met grote zeeschepen in een van de vier sluiskolken, die er zijn.


zeehonden baltrumWoensdag 8 augustus: Vandaag zijn we naar Norderney gevaren. We zijn om 14:30 vertrokken en kwamen zo'n 3 uren later aan. Onderweg zijn we Baltrum gepasseerd. Op de zandbanken waren weer veel zeehonden te zien. Het weer was aardig, met regelmatig zon. Toch kunnen we de dag niet als droge dag bijschrijven, want in de ochtend hebben we nog een spatje regen gehad. Zouden we de 10 droge dagen in onze 5 weken vakantie nog gaan halen? Morgen varen we naar Delfzijl en vrijdag verwachten we weer op het vertrouwde Paterswoldesemeer aan te komen.
zeegat norderneyDonderdag 9 augustus 2012: Mocht U een enigszins agressieve ondertoon vinden in het verslag van deze dag, dan komt dat omdat dit inmiddels de 3e keer is, dat ik dit nu tik, aangezien de pc elke medewerking weigert. We zijn dus terug in Nederland! Eerst hebben we echter 's ochtens in Norderney nog een zoektocht gehouden naar een tl-lamp, maar dat was helaas zonder resultaat. Omdat we toch in het dorp waren, hebben we nog een laaste ijsje genomen en daarna zijn we rond 13:00 vertrokken naar Delfzijl. Het zeegat van Norderney was door de NW wind bijzonder ruig, dus helaas hebben we daar geen foto's van kunnen nemen, omdat we vooral onszelf moesten vasthouden (de foto hiernaast is van toen het weer iets rustiger werd). Nadat Henk na deze rodeo tocht zijn gebruikelijke inspecties heeft gedaan (staat de fiets nog goed, boeken terug in de kast, aanrechtkast herinrichten), verloopt de tocht verder probleemloos en snel. Chris kan zijn genua voor de wind gebruiken, dus na 7.5 uur varen komen we aan in Delfzijl. We sluiten daar af met een chinese maaltijd en dus deze laatste update van dit logboek vanaf de boot. Morgen komen we weer aan op het Paterswoldsemeer en dan wacht ons weer de luxe van thuis als een vaatwasser, eigen douche/bad, grote tv, etc. De laatste update zal dus wel vanaf mijn eigen huis komen. 

Vrijdag 10 augustus 2012: Vandaag wellicht de minst leuke dag van de vakantie. We varen terug naar Groningen. Het gaat allemaal niet erg vlot, waardoor het spannend wordt, of we wel voor 16:00 de stad uit kunnen zijn, zodat we niet hoeven te wachten tot 17:30. Tussen 16:00 en 17:30 draaien de bruggen namelijk niet. We zijn pas om 15:30 in Groningen, waar Chris snel de mast laat zakken. Hij heeft alles onderweg al voorbereid. 5 minuten later varen we de zuiderhaven weer uit, op weg naar het Paterswoldsemeer. Het gaat nu allemaal wel zeer vlot, zelfs in record tempo. Na 25 minuten, om precies 16:00 passeren we de laatste brug van de stad en kan de mast weer omhoog. Een uurtje later meren we af op onze vertrouwde ligplaatsen en daarmee is onze vakantie definitief ten einde. Er rest ons niets anders dan de boel uitpakken en schoonmaken.  Meer foto's en een filmpje zal ik de komende week nog op dit log plaatsen. Voor degenen die ons gevolgd hebben, bedankt voor het lezen!

 

 Zie: http://youtu.be/8ZkzpLcRics voor de vakantiefilm.

 

© 2012 Vereniging de Vuurtoren | Ligplaatshouders rond het Paterswoldsemeer